Župno pastoralno vijeće

Župno pastoralno vijeće je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika-laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi. Njegova je zadaća pružanje pomoći župniku u promicanju i ostvarivanju pastoralnog djelovanja. Članovi Župnog pastoralnog vijeća su župnik, osobe zadužene pastoralom u župi (katehisti) i predstavnici vjernika-laika. Članovi Vijeća, kao župnikovi savjetnici i aktivni suradnici, mogu biti samo praktični vjernici. Njihov broj ovisi o veličini i karakteru župe. Sve izabrane i imenovane kandidate župnik predlaže Ordinariju na odobrenje. Vijeće se konstituira odobrenjem Ordinarija. Mandat traje 5 godina. Predsjednik Vijeća je župnik koji saziva sjednice Vijeća, određuje dnevni red i predsjeda im.

Župno pastoralno vijeće razmatra sva pitanja koja su povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem župe, pripravlja djelatne prijedloge i zaključke te se brine za njihovo provođenje. Zadaće Župnog pastoralnog vijeća su one koje se odnose na život župnog zajedništva, te poslanje u naviještanju, bogoslužju i služenju. Glavne zadaće vijeće su:

 • proučavanje stvarnih prilika u župi te prilagođavanje biskupskih pastoralnih planova svojim prilikama
 • planiranje, pripremanje i provjeravanje pastoralnog djelovanja u župi i u međužupskom pastoralu
 • težnja zajedničkom pastoralu po planu naše Biskupije
 • poticanje, u duhu jedinstva i zajedništva, različitosti karizmi i službi

 Članovi župnog pastoralnog vijeća župe sv. Jurja

Dekretom biskupa porečkog i pulskog od 30. prosinca 2012. (br. 1195/2009), na pet godina potvrđuju se članovi Župnog pastoralnog vijeća župe SV. JURJA, STARI PAZIN:

 • Marino Ujčić
 • Agneza Majić
 • Bruno Gortan
 • Augustin Ravnić
 • Anica Jakus
 • Mirjana Zidarić
 • Vjekoslav Milotić
 • Goran Okmaca
 • Lucija Guštin
 • Mario Dagostin
 • Radojka Matić
 • Drago Kolić
 • Vesna Drndić

Članovi župnog pastoralnog vijeća župe sv. Lucije (Pazinske)

Dekretom biskupa porečkog i pulskog od 30. prosinca 2012. (br. 1195/2009), na pet godina potvrđuju se članovi Župnog pastoralnog vijeća župe SV. LUCIJE:

 • Elvis Guštin
 • Matija Hek
 • Neven Hek
 • Josip Mogorović
 • Josip Ferenčić
 • Elida Križmanić
 • Mirjana Ferenčić
 • Silvano Guštin
 • Ana Ujčić
 • Robi Ujčić
 • Nevenka Dobrila
 • Deni Krizmanić

© Župa sv. Jurja i sv. Lucije Pazinske 2024.