Povijest župe Sv. Jurja

Stari Pazin je naselje u sastavu grada Pazina, bolje reći njegov zapadni dio, smješten je na brežuljku (361 m nadmorske visine), oko 100 m iznad novog dijela grada, smještenog u kotlini. Župa se prostire pokraj ceste Žminj–Pazin i pruge Pula–Divača. Stanovnici su se tradicionalno bavili poljodjelstvom  i stočarstvom, a danas uglavnom rade u industriji, uslužnim i drugim djelatnostima. Župi pripada više zaseoka. Samo naselje ima tipičan gradinski karakter (kružni oblik naselja na vrhu brežuljka). Kao Pisinum Superius, prvi se put u pisanim vrelima spominje 1012., kad je već bio upravno i crkveno središte tj. župa. God. 1060. akvilejski patrijarsi predali su ga porečkom biskupu, kojemu je pripadao i Pazin sa snažnom utvrdom. Župa se izrijekom spominje 1177., ali tijekom XII.st. važnost Starog Pazina smanjuje se, on postupno gubi autonomiju i postaje tek jedan od feuda pazinskog područja. U XVI.st. broj stanovnika naselja jako je opao.

Župna crkva sv. Jurj prema natpisu na nadvratniku sakristije  izgrađena je 1592  na mjestu prijašnje crkve, a obnavljana je više puta. U novo vrijeme je i proširena, tako da sada može služiti da se u njoj komotno odvija služba božja. U crkvi se nalazi oltari sv. Jurja, Majke Božje i sv. Agate.

© Župa sv. Jurja i sv. Lucije Pazinske 2024.