XXX. nedjelja kroz godinu (23.10.2016.)

Dan/datum Župa sv. Juraj Župa sv. Lucija
Ponedjeljak
24.10.2016.
19:00 na čast MB od Zdravlja
(n. Agneza)
Utorak
25.10.2016.
19:00
Srijeda
26.10.2016.
19:00 † Miro Ivančić (n. ob.)
Četvrtak
27.10.2016.
19:00 † Laučana Kalac
(n. suprug i djeca, 1 g.)
19:30 KLANJANJE
Petak
28.10.2016.
19:00 po nakani
Subota
29.10.2016.
19:00 † Milan Kurelović i svi Kurelović (n. Darija)  17:00 VJENČANJE:
Martin Ferenčić i
Ozana Flegar
XXXI. nedjelja kroz godinu
30.10.2016.
8:00 † Ivan i Antica Matić i Silvan i Ornela Belac (n. ob.)
11:00 za narod
9:30 † Đani Radoš
(n. ob.)
  1. Danas je misijska nedjelja, naše molitve i milostinja bit će usmjerene na misijsko djelovanje Crkve diljem svijeta.
  2. Potičemo sve na osobnu molitvu krunice. Također, na molitvu pola sata prije sv. mise na Starom Pazinu i sv. Lucije ako taj dan ima mise.
  3. Na kraju smo mjeseca listopada u kojemu se obilježavalo zahvalnost Bogu za plodove zemlje. To i mi želimo učiniti u nedjelju 30. listopada na župnim misama. Pridružite nam se u činu zahvalnosti. Donijeti sa sobom plodove vlastite zemlje.
  4. Vjeronaučna pouka: prvopričesnici sv. Jurja pozivaju se na katehezu u subotu u 9 sati u vjeronaučnu dvoranu.
  5. Pjevači: molimo vježbati pjevanje srijedom u 19:30 radi nastupa zborova u Karojbi (20. studenog u 17 sati).
  6. Uzmite tisak na stoliću kod vrata crkve: Glas Koncila, Ladonja i Kana
    ŽENIDBENE NAPOVIJEDI (sv. Lucija): Marin Ferenčić i Ozana Flegar

Arhiva novosti i obavijesti

© Župa sv. Jurja i sv. Lucije Pazinske 2024.