Župa Stari Pazin

Dan/datum Župa sv. Juraj Župa sv. Lucija
Ponedjeljak
17.10.2016.
19:00 † Franjo i Zora Peteh
(n. kći Anita)
Utorak
18.10.2016.
19:00 † Zoltan Pentek (n. ob.)  18:00 na čast sv. Obitelji (n. Mirjana)
Srijeda
19.10.2016.
19:00 † Mate i Zora Močibob
(n. kći Anamarija)
Četvrtak
20.10.2016.
19:00 † Ana i Jože Milotić (n. ob.)
19:30 KLANJANJE
Petak
21.10.2016.
19:00 † Luca i ostali Ikić (n. kći)  18:00 † Dana i Frane Grubiša (n. ob.)
Subota
22.10.2016.
17:00 † Lino Stranić
(n. kćerke i supruga)
18:00 VJENČANJE:
Simon Jakus i Silvija Ujčić
XXX. nedjelja kroz godinu
23.10.2016.
8:00 † Slobodan Paškula (n. ob.)
11:00 za narod
9:30 † Ljiljana Hek i svi iz ob. Hek
 1. Danas popodne u 18h, sastanak žup.-pastoralnog vijeća župe sv. Lucije u školi u Hekima.
 2. U mjesecu smo listopadu posvećenom Majci Božjoj. Pozivam da se odazovete na molitvu krunice pola sata prije sv. mise na St. Pazinu ili Sv. Luciji (ako taj dan ima mise).
 3. 18. listopada u 9 sati milijuni djece diljem svijeta mole za jedinstvo i mir. Molimo i našu djecu da se pridruže. Uzeti letke.
 4. U srijedu 19. listopada u 19:30 održat će se sastanak katehista i angažiranih laika u vidu rada s djecom. Agneza, Mateja, Deni, Daniel, Vesna.
 5. Vjeronaučna pouka: prvopričesnici sv. Jurja pozivaju se na katehezu u subotu u 9 sati u vjeronaučnu dvoranu.
 6. Sljedeće nedjelje je misijska nedjelja. Naše molitve i milostinja bit će usmjerene na misijsko djelovanje Crkve koliko u dalekim krajevima, gdje za Krista nisu čuli, toliko i u područjima gdje je kršćanstvo progonjeno i sve do stare Europe gdje se za kršćanstvo ne mari.
 7. U subotu, 22. listopada 2016. u Mariji Bistrici, održat će se 3. nacionalni susret štovatelja Božjeg Milosrđa u godini Milosrđa. Raspored događanja pogledati na plakatu.
 8. Pjevači: molimo vježbati pjevanje srijedom u 19:30 radi nastupa zborova u Karojbi (20. studenog u 17 sati).
 9. Uzmite tisak na stoliću kod vrata crkve: Glas Koncila, Ladonja
  ŽENIDBENE NAPOVIJEDI: Simon Jakus i Silvija Ujčić
Copyright Župa sv. Jurja i Župa sv. Lucije 2012. - 2016. | Izrada web stranica: Netlex