USKRS, nedjelja Uskrsnuća Gospodnjeg, 9.4.2023.

Dan/datum Župa sv. Juraj Župa sv. Lucija
Nedjelja
USKRS
9.4.2023.
7:30 † Ivan Gortan (n. Mario)
11:00 svečana sv. misa (ofer)
9:30 svečana sv. misa (ofer)
Vaz. ponedjeljak
10.4.2023.
8:00 † Lidija Jurčić (god., n. kćerke)
11:00 za narod
9:30 † Vedran Baračić i svi iz ob. Jugovac (n. ob.)
Utorak
11.4.2023.
19:00 † Matko Gortan i Josip Ferenčić
(n. ob.)
Srijeda
12.4.2023.
19:00 † Mirko Milotić (n. Ljiljana i djeca)
po nakani (n. ob. Majić)
Četvrtak
13.4.2023.
19:00 † Milka Ferenčić (n. ob.)
Petak
14.4.2023.
19:00 † svi iz Tumpić i Rimac (n. ob.)
† Stanka i svi Marinčić (god., n. ob.)
Subota
15.4.2023.
13:00 VJENČANJE:
Ivan Mirko Dobrila i Saša Gašparec
KRŠTENJE: Marijan Dobrila
15:30 KRŠENJE: Lena Paškula
19:00 † Mafalda Kalac i svi Kalac i
Kurelović (n. Vanda s ob.)
MALI USKRS
Bijela nedjelja
Ned. Bož. Milosrđa
16.4.2023.
9:30 † Ivo Lovrinović (n. sestra) 11:00 VELI JEŽENJ – na šterni
svečana sv. misa –
Dobrilini dani
  1. U petak, 14. travnja posjećivat ću bolesnike za mjesec travanj.
  2. U nedjelju, 16. travnja u župi sv. Lucije na Velom Ježenju na šterni slavi se sv. misa povodom rođenja biskupa Jurja Dobrile. Poslije mise slijedi prigodni program. Detalje pogledajte na plakatu.
    Napominjemo da će ove nedjelje župe sv. Juraj i sv. Lucija zamijeniti termine sv. misa. A mise u 8 sati u župi sv. Jurja neće biti.
  3. Sv. Lucija: molimo očistiti i urediti šternu, cijenjene domaćice molimo za kolače, kanapee i piće (postaviti u domu). Osobito pozivamo vjeronaučnu djecu da sudjeluju na sv. misi.
  4. Nastavlja se humanitarna akcija Hrvatskog Caritasa za pomoć stradalima u Turskoj i Siriji. Doprinos se za sada prima isključivo na nacionalni Caritas na IBAN: HR0723400091511220139 ili pozivom na donacijski telefon: 060 90 10.
  5. Uzmite tisak: Kana, MAK i Glas Koncila. Čitajte u Glasu Koncila: fra Ante Vučković – „Za susret s Uskrslim nam je žudjeti“, „Tragom Kristovih ukazanja stoljećima nakon Uskrsa“, komentar – „Dobro je s križem“, …

Arhiva novosti i obavijesti

© Župa sv. Jurja i sv. Lucije Pazinske 2024.