Pričest

pricestCrkva je sakrament Euharistije oduvijek smatrala najuzvišenijim sakramentom, središtem i vrhuncem svega kršćanskog života. Euharistija je ustanovljena na posljednjoj večeri od samog Krista. U euharistiji u napotpunijem smislu prisutan Isus Krist od kojeg svi sakramenti dobivaju spasiteljsku snagu. Možemo reći da je euharistija u stanovitom smislu izvor svih ostalih sakramenata.

U Misi, snagom Duha Svetoga, pod prilikama posvećenog kruha i vina, postaju prisutni Kristovo Tijelo i Krv. Najbitniji dio mise je posvećenje kruha i vina izgovaranjem Isusovih riječi s Posljednje večere. Tada Duh Uskrslog Isusa postaje sveprisutan među nazočnim vjernicima. Taj čin zovemo “pretvorba”.
Blagovanje Kristova Tijela i Krvi, pod prilikama posvećenog kruha i vina zove se Pričest.

Ukoliko neko dijete želi pristupiti prvoj pričesti potrebno je:

  • redovito sudjelovati na župnoj katehezi
  • pohađati školski vjeronauk barem dvije godine
  • neizostavno prisustvovati Svetoj misi
  • pravo se ispovjediti

© Župa sv. Jurja i sv. Lucije Pazinske 2024.