Ispovijed

 • Svaki prvi petak u mjesecu prigoda je za svetu ispovijed sat vremena prije svete mise
 • Na četvrtu nedjelju došašća, i na Cvjetnicu u popodnevnim satima zajednička je predbožićna odnosno preduskrsna ispovijed
 • U slučaju potrebe, svetoj ispovijedi moguće je pristupiti svaki dan prije ili nakon mise

O ISPOVIJEDI

Svaka je ispovijed milosni susret s Bogom dobrote i ljubavi. Bog nam po riječima svećenika u ime Crkve uvijek nanovo poručuje: Ne boj se, ti si moj! Tvoje ime sam u dlan svoje ruke i u svoje srce zapisao. Nisam te zaboravio i neću te nikada zaboraviti. Ja te volim unatoč tvojim grijesima i slabosti. Ti meni pripadaš!

Molitva prije ispita savjesti:

Gospodine Isuse Kriste, pošalji svoga Duha Svetoga koji će me obasjati svojom svjetlošću, da upoznam sebe i da uvidim jesam li svojim životom bio tvoj vjerni učenik. Daj mi da budem iskren sam sebi, da ne prikrivam svoje slabosti, nedostatke i grijehe. Bila mi na pomoć tvoja milost. Amen.

KAKO SE PRIPREMITI ZA ISPOVIJED?

Razmisli:

 • Kad si se zadnji put ispovijedio?
 • Jesi li zaboravio ili prešutio koji teški grijeh?
 • Jesi li se iskreno iz srca kajao?- jesi li izvršio pokoru i ispravio nanešenu nepravdu?
 • Jesi li izvršio treću crkvenu zapovijed o godišnjoj ispovijedi i uskrsnoj pričesti?

MOJ ODNOS PREMA BOGU

1. Ja sam Gospodin Bog tvoj: nemoj imati drugih bogova uz mene.

2. Ne izusti imena Gospodina Boga svog uzalud.

3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji.

 • Ljubim li više Boga ili vremenite stvari? Kakva je moja vjera? Kakvo mi je bilo srce?
 • Nastojim li što više upoznati svoju vjeru ili ju doživljavam kao običaj i tradiciju?
 • Kako slušam Božju riječ? Čitam li bar povremeno sveto pismo?
 • Trudim li se da mi djeca pohađaju vjeronauk? (roditelji)
 • Pohađam li redovito vjeronauk i druge vjerske susrete? (djeca i mladi)
 • Trošim li vrijeme na čitanje knjiga i časopisa, te na gledanje filmova koji me navode na zlo i uznemiravaju moju vjeru?
 • Trudim li se naći vrijeme za molitvu? Kakva je moja molitva? Je li to istinski razgovor s Bogom ili samo nabrajanje bez razmišljanja? Slavim li Boga i zahvaljujem li mu?
 • Poštujem li ime Božje? Jesam li ga možda vrijedao psovkom, kletvom ili uzaludnim izgovaranjem bez poštovanja u vicevima ili obicnim poštapalicama. Jesam li svijestan da psovkom Boga proklinjem samog sebe? (kod teških psovki – psovka Boga, Isusa, Majke Božje, svetaca – treba kazati broj i učestalost. To treba učiniti i kod svih drugih teških grijeha.)
 • Sudjelujem li na svetoj misi nedjeljom i blagdanima redovito ili samo onda “kad imam vremena”. Ako “nemam vremena”, znači li to da imam neke druge bogove (posao, hobi, društvo, sport…) koji imaju prednost pred Bogom?
 • Bavim li se možda magijom, vračanjem, gatanjem? Tražim li pomoć u nevoljama od Boga ili odlazim “iscjeliteljima” ili onima koji “skidaju uroke”?
 • Svjedočim li svoju vjeru u životu, na poslu, u društvu. Dade li se po mom ponašanju zaključiti da sam kršćanin?

MOJ ODNOS PREMA BLIŽNJEMU

4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji.
5. Ne ubij.
6. Ne sagriješi bludno.
7. Ne ukradi.
8. Ne reci lažna svjedočanstva.
9. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga.
10. Ne poželi nikakve tuđe svari.

 • Kakav je bio moj odnos prema bližnjima: roditeljima, djeci, rodbini, susjedima, kolegama na poslu…?
 • Jesam li bio sebičan i mislio samo na svoj interes? Jesam li zarađivao na tuđi račun? Jesam li izbjegavao svoje dužnosti u zajednici i društvu. Jesam li prema svojim mogućnostima materijalno pomagao potrebne?
 • Imam li kao roditelj vremena za razgovor sa svojm djecom ili ih jednostavno prepustim igri i gledanju televizije? Molimo li bar kratko kao obitelj? Znam li se poigrati sa svojom djecom?
 • Poštujem li kao dijete svoje roditelje? Jesu li sretni zbog mog vladanja, učenja i ponašanja u društvu i crkvi? Kakav je moj odnos prema roditeljima ukoliko su stari, bolesni i nemoćni?
 • Jesam li naškodio svom i tuđem životu? Jesam li život ugrožavao alkoholom, drogom, cigaretama i drugim porocima? Jesam li ugrožavao život onih koji se ne mogu braniti – život nerođenih? Znam li da je namjerni pobačaj (abortus) teški grijeh ubojstva?
 • Jesam li poštivao prometne propise ili “ludom vožnjom” i pod utjecajem alkohola ugrožavao i svoj i tudi život?
 • Jesam li naškodio tudem dobrom glasu? Znam li da iznošenjem ili prepričavanjem tudih grijeha činim grijeh ogovaranja, a ako tome još ponešto dodam ili izmislim činim grijeh klevetanja. A kleveta može biti teški grijeh.
 • Možda ima netko koga mrzim? Živim li s nekim u trajnoj svadi i neprijateljstvu? Jesam li protiv nekog krivo posvjedočio ili uskratio svjedočanstvo kad je drugi bio nedužan?
 • Kako se odnosim prema tuđoj imovini – imovini pojedinca ili poduzeća? Jesam li materijalno nekog oštetio i ostao dužan? Znam li da oproštenje od Boga mogu dobiti samo kad: ukradeno vratim, štetu nadoknadim ili se ispričam ako štetu nije moguće nadoknaditi?
 • Jesam li prednost u društvu tražio putem mita ili “veza”, te tako štetio drugima kojima to nije omogućeno?
 • Je li moja kritika bila dobronamjerna ili zlonamjerna? Znam li prihvatiti kritiku i na svoj račun?
 • Sudjelujem li u promicanju pravde, čestitosti, istine, sloge i ljubavi medu ljudima?
 • Kako se odnosim prema prirodi i ljudskom okolišu? Jesam li nepotrebno zagađivao i uništavao prirodu i sve što je Bog na dobrobit čovjeka stvorio?

MOJ ODNOS PREMA MENI SAMOME

1. Svetkuj zapovjedne blagdane i slušaj pobožno svetu misu u nedjelju i blagdane!
2. Posti zapovjedne poste i određene dane ne mrsi!
3. Svake se godine najmanje jednom ispovijedi i o uskrsu pričesti!
4. Obdržavaj ženidbene propise svete Crkve!
5. Doprinosi za crkvene potrebe!

 • Jesam li svijestan da je moje tijelo hram Duha Svetoga? Jesam li nastojao da u mojim mislima i postupcima ne prevladaju tjelesne sklonosti: oholost, prezir, omalovažavanje drugih. Znam li poštivati drugog i uvažavati njegovo mišljenje?
 • Je li mi ponekad “bog trbuh”? Jesam li bio neumjeren u jelu i pogotovo alkoholnom piću?-
 • Kako sam iskorištavao svoje sposobnosti? Jesam li ljenčario i nepotrebno gubio dragocijeno vrijeme?
 • Jesam li poštivao Božji dar seksualnosti i kod sebe i kod drugih (6. i 9. Božja zapovijed)?
 • Jesam li obezvrijeđivao seksualnost pornografskim filmovima i slikama, nedoličnim razgovorima i vicevima?
 • Znam li da oni koji žive u braku, a nisu crkveno vjenčani, ne mogu na svetu ispovjed. Sami se iskljucuju iz crkvenog zajedništva? (4. Crkvena zapovijed)
 • Jesam li obdržavao post (Čista srijeda i Veliki petak) i nemrs (svaki petak u godini)?
 • Jesam li prema svojim mogućnostima pomagao svoju crkvenu zajednicu i sudjelovao u njenom životu ili sam se čak ispisao iz Crkve radi poreza?
 • Jesam li iz straha ili dvoličnosti postupao protivno vlastitoj savijesti?

Molitva zahvale:
Hvala ti, Gospodine, što si me ohrabrio za novi početak. Zahvaljujem ti za pomirenje s tobom i mojim bližnjima. Bože, dobri Oče, žao mi je za sve zlo što ga ucinih i dobro koje propustih. Iskreno ću se truditi da budem bolji. Pomozi mi da živim u tvome svjetlu i radosti. Amen.

KAKO SE ISPOVIJEDATI?

Prije ispovijedi valja se temeljito pripremiti: ZAMOLITI SVJETLOST DUHA SVETOGA, ISPITATI SAVIJEST I PROBUDITI ISKRENO KAJANJE.

1. Kad pokornik ude u ispovjedaonicu najprije pozdravi sa: «HVALJEN ISUS I MARIJA!» Potom se prekriži: “U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA!”

2. Pokornik zatim kaže: “SKRUŠENO ISPOVIJEDAM SVOJE GRIJEHE OD POSLJEDNJE ISPOVIJEDI”. Posljednji put sam se ispovjedio (la) prije ….?

3. Zatim počne kratko i jasno NABRAJATI grijehe. – Ne treba se pravdati, objašnjavati ili opisivati grijehe – pogotovo ne spominjati ili opisivati grijehe naših bližnjih pa makar nam oni bili povod za grijeh. Pred Bogom ispovijedamo samo svoje grijehe.

 • Dužni smo nabrojiti točno sve teške grijehe, laki grijesi se mogu reci uopćeno. Mogu se spomenuti i poteškoce i sumnje, te zatražiti savjet. Na kraju se kaže: “MOLIM POKORU I ODRIJEŠENJE!”
 • Važno je shvatiti da kod ispovijedi nema dugih razgovora. Ukoliko je potreban duži razgovor, onda se za to dogovori posebno vrijeme.

4. Svećenik ce nakon toga reći nekoliko pobudnih riječi, potaći na pokajanje i popravak života i DATI POKORU.

5. Pokornik zatim moli kajanje: KAJEM SE OD SVEGA SRCA, ŠTO UVRIJEDIH BOGA, NAJVEĆE I NAJMILIJE DOBRO. MRZIM SVE SVOJE GRIJEHE I ČVRSTO OBEĆAJEM DA ĆU SE POPRAVITI I DA NEĆU VIŠE GRIJEŠITI.

6. Dok pokornik moli kajanje svećenik držeci ruku nad njegovom glavom moli u ime Crkve molitvu ODRIJEŠENJA. Molitva završava: U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. Kada to svecenik izgovara, pokornik se prekriži i kaže: AMEN!

7. Na kraju svećenik kaže: “Gospodin ti je oprostio grijehe. Idi u miru!” Pokornik odgovori: BOGU HVALA!

– Nakon toga pokornik u klupi moli pokoru.

© Župa sv. Jurja i sv. Lucije Pazinske 2024.