3. nedjelja došašća, 12.12.2021.

Dan/datum Župa sv. Juraj Župa sv. Lucija
3. nedjelja
došašća
KVATERNICA
Nedjelja Caritasa
12.12.2021.
8:00 po nakani (n. Pamić)
11:00 za narod
9:30 u zahvalu BDM
(n. ob. Krizmanić)
Ponedjeljak
13.12.2021.
6:00 za duše u čistilištu
(n. Mirjana Zidarić)
11:00 na čast sv. Lucije
17:00 svečana sv. misa
Utorak
14.12.2021.
6:00 † svi iz ob. Grubiša, Ujčić i Gortan (n. Rita)
18:00 misa za ulicu: Stari Pazin
Srijeda
15.12.2021.
6:00 † Josip Paulišić (n. djeca)
18:00 misa za ulicu: Staropazinski put, Nikole Žica i Stjepana Konzula Istrana
Četvrtak
16.11.2021.
6:00 † Milan i svi Krbavčić (n. Dorotea)
18:00 misa za ulicu: Zagrebačka
Petak
17.12.2021.
6:00 u zahvalu BDM (n. Janja)
18:00 misa za ulicu: Mate Balota i Kastavska
Subota
18.12.2021.
6:00 † Anita Runko (n. sin)
18:00 misa za ulicu: Josipa Voltića
4. nedjelja
došašća
19.12.2021.
8:00 † Vjekoslav Kurelović (n. ob.)
† svi iz ob. Ujčić (n. ob.)
11:00 za narod (pred. p. Mate Kolak)
9:30 † Sandi i Zlata Grubiša (n. ob.)
(predvodi p. Mate Kolak)
  1. Ovaj tjedan je vjeronaučna pouka prema rasporedu.
  2. Jučer smo završili popodnevne mise za sela sv. Lucije, od utorka (14.12.) prelazimo na župu sv. Juraj. Računamo na vaš odaziv.
  3. Mise zornice traju, pozivamo sve koji mogu da nam se pridruže.
  4. U nedjelju 19. prosinca, župne mise u 9:00 i 11:00 predvodit će p. Mate Kolak i progovoriti krizmanicima, njihovim roditeljima i svima nama na temu nedjelje i sakramenta krizme.
  5. Ovaj tjedan počinju božićne ispovijedi u dekanatu. Za naše župe bit će 4. nedjelju došašća. Sv. Lucija u 16 sati – vlč. Rudi Koraca, sv. Juraj u 16 sati – vlč. Rovis, fra Josip i p. Jure. Cjeloviti raspored ispovijedi u dekanatu bit će izvješen na oglasnoj ploči i na web stranicama župe.
  6. Stigao je Glas Koncila: „Zlatko Dalić: U Tebe se uzdam, Bože, pa Ti sad usmjeri kako treba“, „Aktiviranje umijeća općega dobra lijek je za sadašnje nazadovanje demokracije“, „Potpora promicanju nezamjenjive važnosti roditelja i njihove brige za djecu“, „Izjava komisije »Iustitia et pax« o pandemiji“, „Francuska Polinezija – nadbiskupija i biskupija na 118 otoka i atola“, „Mise se slave baš za grješnike“, „Priprava zaručnika za ženidbu nije birokratska procedura“, „Zajedništvo je odlika Božića“

Arhiva novosti i obavijesti

© Župa sv. Jurja i sv. Lucije Pazinske 2024.