3. korizmena nedjelja, 24. ožujak 2019.

Dan/datum Župa sv. Juraj Župa sv. Lucija
3. korizmena nedjelja
24.3.2019.
8:00 † Franjo, Ljuba i svi Fakin (n. ob. Fakini)
11:00 za narod
KRŠTENJA:
Fran Tomašić i Nina Jeromela
9:00 KRIŽNI PUT
9:30 † svi iz ob. Guštin
(n. ob. Guštin)
Ponedjeljak
BLAGOVIJEST
25.3.2019.
8:00 † Ana i Milan Rimac
(n. kći sa ob.)
18:00 po nakani
17:00 † Genoveva i Ljiljana Hek (n. ob.)
Utorak
26.3.2019.
18:00 na čast sv. Obitelji
(n. Stanko i Bernardica)
Srijeda
27.3.2019.
18:00 † Milan Belac
(n. Ljerka i djeca)
Četvrtak
28.3.2019.
18:00 † Danica i Dušan Pilat (n. kćerke)
Petak
29.3.2019.
17:20 KRIŽNI PUT
18:00 † Marija i Ivan Drndić (n. djeca)
Subota
30.3.2019.
18:00 † Anton Banovac
(n. žena Ada s djecom)
19:00 † Franko Drndić (40)
4. korizmena nedjelja
31.3.2019.
8:00 † Vjekoslava i Anton Gortan (n. djeca)
11:00 za narod
9:00 KRIŽNI PUT
9:30 † Eleuterijo Krizmanić (n. supruga)
  1. Vjeronaučne pouke ovaj tjedan nema.
  2. U subotu, 30.3. u 19 sati u novoj župnoj dvorani na Starom Pazinu održat će se filmska večer za djecu i mlade.
  3. Danas, u nedjelju, sve župe Porečke biskupije pozvane su na korizmeno hodočašće u Poreč u 16:30. Ide se u vlastitoj organizaciji.
  4. Korizmeno hodočašće u katedralu u Pulu održat će se 31. 3. u 16:30.
  5. Danas završava molitveni tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u BiH. Današnja milostinja ide u tu svrhu. Pogledati plakate i mogućnost učestvovanja u pomoći. Može se uplatiti pozivom na 060 9010
  6. Uzmite tisak na stoliću, dvije Danice (40kn) i knjiga o obitelji Milovan (100 kn). U Glasu Koncila čitajte: „Nema misa ni za “ustaše” ni za “partizane” – samo za pokojne“, „Moje se obraćenje događalo spontano, pomalo“, „Hrvatski jezik na sve fakultete“…

Arhiva novosti i obavijesti

© Župa sv. Jurja i sv. Lucije Pazinske 2024.